Andrzej Zamoyski

(1800-1874) – działacz gospodarczy i polityczny, hrabia, prezes Towarzystwa Rolniczego w latach 1858-1861, patron stronnictwa Białych. Zamoyski nie darzył sympatią Wielopolskiego, ich stosunki były oziębłe. Wielki książę Konstanty doprowadził do ich spotkania. Celem Konstantego stało się pozyskanie Zamoyskiego i jego zwolenników do współpracy w rządzie. Zamoyski stwierdził jednak, iż uspokoić kraj mogłoby tylko nadanie konstytucji oraz przyłączenie Litwy i Rusi do Królestwa. Brat cara nie mógł się na to zgodzić. Zawiadomiony o stanowisku hrabiego car wezwał Zamoyskiego do Petersburga, a następnie, wobec jego nieustępliwości, nakazał mu wyjechać za granicę. Na emigracji Zamoyski mieszkał w Dreźnie i w Paryżu.

Komentarze