Baza wiedzy – powstanie styczniowe

Wyszukaj hasło


Franciszek Rochebrune

(1830-1870) – sierżant wojska francuskiego, twórca polskiej jednostki wojskowej „żuawi śmierci”. Przed wybuchem powstania Rochebrune prowadził w Krakowie szkołę szermierki, To właśnie uczniowie tej szkoły zasilili szeregi Żuawów. Po bitwie pod Grochowiskami z 18 marca 1863 r. nominowany na generała po tym, jak dowiódł swego kunsztu wojskowego. Był nawet brany pod uwagę na stanowisko dyktatora […]

Andrij Potebnia

(1838-1863) – ukraiński działacz demokratyczny i rewolucjonista. Znał się z Zygmuntem Sierakowskim, Zygmuntem Padlewskim i Jarosławem Dąbrowskim. W 1861 r. założył tajny Komitet Oficerów Rosyjskich w Polsce analogiczny do Koła Oficerów Polskich w Petersburgu. Obie organizacje za cel stawiały sobie współpracę w doprowadzeniu do powstania niepodległej Polski oraz głębokich reform społecznych w obu krajach. W […]

Francesco Nullo

(1826-1863) – pułkownik w armii włoskiej. Do Polski przybył w kwietniu 1863 r., by uformować najbardziej obok żuawów, znany oddział wojskowy zagranicznej proweniencji, walczący w powstaniu styczniowym, tzw. legion garibaldczyków. Udało im się 4 maja 1863 r. stoczyć zwycięską potyczkę z Rosjanami. Dzień później legion garibaldczyków – wcielony do Korpusu Mazowieckiego Miniewskiego – został zaskoczony […]

Oskar Awejde

(1837-1897) – członek Komitetu Centralnego Narodowego; członek Tymczasowego Rządu Narodowego. Autor wydanych wraz z manifestem z 22 stycznia 1863 r. dwóch dekretów uwłaszczeniowych. Pierwszy mówił o bezwzględnym uwłaszczeniu wszystkich tych chłopów, którzy mają ziemię, ale muszą z niej odrabiać pańszczyznę lub opłacać czynsz. Drugi natomiast odwoływał się do najuboższej warstwy społeczeństwa: chłopów bezrolnych. Tym oferuje […]