Baza wiedzy – powstanie styczniowe

Wyszukaj hasło


Aleksander Waszkowski

(1841-1865) – działacz stronnictwa Czerwonych. W lutym 1863 r. zorganizował ważną dla działań powstańczych akcję zdobycia map sztabowych. W czerwcu 1863 r.  przygotował i przeprowadził napad na Kasę Głównej Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego. Od 10 grudnia naczelnik miasta Warszawy. 19 grudnia aresztowany przez Rosjan.

Kosynierzy

– żołnierze piesi uzbrojeni w kosy bojowe. Kosynierzy odegrali ważną rolę w powstaniu styczniowym, ponieważ nie było wystarczająco dużo uzbrojenia dla wszystkich. Najliczniejsze oddziały kosynierów walczyły w bitwach pod Węgrowem, pod Siemiatyczami oraz w walkach zgrupowania Sierakowskiego.

„Branka”

– przymusowy pobór do wojska rosyjskiego. Jedna z bezpośrednich przyczyn wybuchu powstania 1863 r. Uważa się, że przyśpieszyła jego wybuch. Zapowiedź branki pojawiła się jesienią 1862 r., kiedy trwała rozbudowa „tajnego państwa polskiego”. Jej celem było rozbicie ruchu spiskowego i sparaliżowanie dążeń niepodległościowych. Władzom zależało na osiągnięciu efektu politycznego, dlatego zamierzały zwolnić z poboru chłopów, którzy […]

Zygmunt Sierakowski

(1827-1863) – polski działacz niepodległościowy, dowódca powstania styczniowego na Żmudzi. Już studiując w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu Sierakowski zorganizował tajny związek. Należał do kierownictwa Koła Oficerów Polskich w Petersburgu, z którego wyszło wielu przywódców powstania styczniowego. W 1863 r., po wybuchu powstania wziął dymisję z wojska rosyjskiego i z ramienia Rządu Narodowego został naczelnikiem […]