Baza wiedzy – powstanie styczniowe

Wyszukaj hasło


Zygmunt Padlewski

(1836-1863) – działacz Czerwonych, w powstaniu styczniowym naczelnik Warszawy i województwa płockiego. Należał do władz Komitetu Centralnego Narodowego. W grudniu 1862 r., jako jeden z przywódców Czerwonych, Padlewski pojechał potajemnie do Petersburga, gdzie pertraktował z Komitetem Centralnym „Ziemi i Wolności” (Ziemia i Wola), tajnej organizacji rosyjskiej, dążącej do zmian ustrojowych w Rosji. Podpisano nawet umowę […]

Związek Trojnicki

– organizacja założona w 1857 r. przez studentów polskich w Kijowie m.in. przez Narcyza Jankowskiego. Związek Trojnicki był odpowiedzią na zmiany zachodzące w Rosji, na tzw. odwilż posewastopolską. Był organizacją konspiracyjną, na forum której młodzi dyskutowali o sytuacji w Królestwie, kolportowali nielegalną literaturę, postulowali niepodległość Rzeczypospolitej w granicach z 1772 r. oraz uwłaszczenie chłopów. Jednym […]

Wielki książę Konstanty Mikołajewicz Romanow

(1827-1892) – drugi syn cara Mikołaja I, brat cara Aleksandra II, namiestnik Królestwa Polskiego od 22 maja 1862 r. Wielki książę Konstanty uchodził za liberała, miał uspokoić rewolucyjne nastroje w Królestwie. Jego wybór to następstwo zacieśnienia współpracy rosyjsko-francuskiej i nacisku Paryża na zaprowadzenie spokoju w Królestwie środkami politycznymi. Za jego kadencji car wydał trzy ukazy […]

Tymczasowy Rząd Narodowy

– centralny organ władz powstania styczniowego. Powstał w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r., kiedy Komitet Centralny Narodowy wydał Manifest i obwieścił się w nim Tymczasowym Rządem Narodowym (od maja 1863 r. zmieni on nazwę na Rząd Narodowy). Datę wybuchu powstania ustalono na noc z 22 na 23 stycznia. Tymczasowy Rząd Narodowy mianował […]