Baza wiedzy – powstanie styczniowe

Wyszukaj hasło


Stefan Bobrowski

(1840-1863) – lider stronnictwa Czerwonych, członek Komitetu Centralnego Narodowego i Tymczasowego Rządu Narodowego. Między styczniem a kwietniem 1863 r. był jedną z najważniejszych postaci we władzach powstania styczniowego. Podobnie jak Zygmunt Padlewski, Bobrowski uważał, że wybuch powstania w chwili ogłoszenia branki zapobiegnie rozkładowi dążeń niepodległościowych. Jako naczelnik Warszawy kierował w mieście walkami w czasie powstania. […]

Romuald Traugutt

(1826-1864) – dyktator i „męczennik” powstania styczniowego, stał się symbolem obywatelskiej ofiary w walce o niepodległość. W momencie przejęcia przywódca miał 38 lat, posiadał niewielki majątek na Białorusi i był dymisjonowanym pułkownik armii carskiej. Od maja do lipca 1863 r. dowodził z powodzeniem oddziałami na Polesiu. Z tego okresu najbardziej zacięte były trzy potyczki w […]

Powstanie zabajkalskie

– ostatni akord powstania styczniowego. W czerwcu 1866 r. grupa ok. 700 polskich zesłańców podjęła próbę opanowania regionu Irkucka nad jeziorem Bajkał. Uderzyli oni na straże, rozbroili je i rozpoczęli marsz ku granicy chińskiej. Ulegli jednak przeważającym siłom garnizonu rosyjskiego. Czterech przywódców powstania bajkalskiego stracono, a 400 osobom zaostrzono reżim katorgi. Za głównych organizatorów buntu […]

Michaił Gorczakow

(1793-1861) – namiestnik Królestwa Polskiego w latach 1856-1861. W okresie manifestacji patriotycznych w latach 1860-1861 na ulicach Warszawy, starał się uspokoić sytuację i zezwolił na powstanie Delegacji Miejskiej. Zgodził się na wycofanie wojska z Warszawy i uroczysty pogrzeb pięciu ofiar poległych na Krakowskim Przedmieściu 27 lutego. Przekazał także carowi adres, ułożony w domu Adama Zamoyskiego, […]