Edward Jurgens

(1824-1863) – działacz Białych. Koło inteligencji skupione wokół Edwarda Jurgensa głosiło program pracy organicznej wzorującego się na działalności Karola Marcinkowskiego w zaborze pruskim. Kiedy wysłannicy demokracji polskiej z Francji zwrócili się do Jurgensa z sugestią, by zawiązał tajny komitet powstańczy, odmówił, twierdząc, iż najpierw należy podnieść stan gospodarki i świadomości narodowej w kraju, a potem dopiero podjąć walkę o niepodległość. Zwolenników Jurgensa określano mianem „millenerów”, co miało oznaczać ludzi odkładających odzyskanie niepodległości na następne tysiąc lat. Był członkiem powstałej w grudniu 1861 r. w Warszawie Dyrekcji Krajowej. W lutym 1863 r. Jurgens poparł powstanie, jego postawa wpłynęła na decyzję Białych o przystąpieniu do powstania. Już w czasie jego trwania Jurgens został aresztowany przez Rosjan i zmarł w Cytadeli Warszawskiej.

Komentarze