Fiodor Trepow

(1812-1887) – zwierzchnik policji rosyjskiej najpierw w Warszawie (1860- 1866), a następnie w Królestwie Polskim w randze generała policmajstra (1863-1866). Swoją wielką karierę w policji rozpoczął w grudniu 1860 r. zastępując Aniczkowa, kierującego strażą policyjną (300 osób) i policją wykonawczą (150 osób). Po wybuchu powstania wszystkie gałęzie policji i żandarmerii zostały scalone pod dowództwem generała Trepowa, mianowanego 27 grudnia generał-policmajstrem. Trepowi zostali podporządkowani także naczelnicy wojenni na prowincji. Wspólnie z namiestnikiem Fiodorem Bergiem rozbudowali atmosferę terroru. I tak np. 27 października 1863 r. wydał zakaz noszenia żałoby poparty grzywnami. W dowód zasług w walce z powstańcami styczniowymi, został awansowany na stanowisko oberpolicmajstra w Sankt Petersburgu.

Komentarze