Franciszek Rochebrune

(1830-1870) – sierżant wojska francuskiego, twórca polskiej jednostki wojskowej „żuawi śmierci”. Przed wybuchem powstania Rochebrune prowadził w Krakowie szkołę szermierki, To właśnie uczniowie tej szkoły zasilili szeregi Żuawów. Po bitwie pod Grochowiskami z 18 marca 1863 r. nominowany na generała po tym, jak dowiódł swego kunsztu wojskowego. Był nawet brany pod uwagę na stanowisko dyktatora powstania. Po powrocie do Francji odznaczony Legią Honorową za udział w polskim powstaniu.

Komentarze