Karl Lambert

(1815-1865) – namiestnika Królestwa Polskiego od sierpnia do października 1861 r. 14 października, kiedy trwały przygotowania do uroczystości z okazji rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, namiestnik podpisał ustawę o wprowadzeniu stanu wojennego, jednak ogłoszono ją dopiero następnego dnia. Doprowadziło to osadzenia w Cytadeli ponad tysiąca osób biorących udział w obchodach.

Komentarze