Kosynierzy

– żołnierze piesi uzbrojeni w kosy bojowe. Kosynierzy odegrali ważną rolę w powstaniu styczniowym, ponieważ nie było wystarczająco dużo uzbrojenia dla wszystkich. Najliczniejsze oddziały kosynierów walczyły w bitwach pod Węgrowem, pod Siemiatyczami oraz w walkach zgrupowania Sierakowskiego.

Komentarze