Ksiądz Stanisław Brzóska

(1832-1865) – brał udział w działaniach patriotycznych w 1860 r. Nominowany przez Czerwonych został naczelnikiem cywilnym powiatu łukowskiego. 14 czerwca 1863 r. mianowany został przez Rząd Narodowy kapelanem powstania styczniowego wtedy też przyjął swój pseudonim powstańczy „generał Brzeziński” i tak odtąd podpisywał się na wszystkich dokumentach. Dowodził swoją kilkudziesięcioosobową partią, złożoną z chłopów. Dzięki poparciu miejscowych przetrwał na Podlasiu jego niewielki oddział całą zimę 1864/1865 r. Aresztowany w wyniku zdrady wiosną 1865 r. został skazany na śmierć i powieszony wraz ze swym adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim na oczach dziesięciotysięcznego tłumu w Sokołowie Podlaskim. Wydarzenie to symbolicznie zamknęło pewien etap w dziejach Polski.

Komentarze