Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego

– manifest powstańczy wydany 22 stycznia 1863 r. przez Komitet Centralny, występujący jako Tymczasowy Rząd Narodowy, ogłaszający wybuchu powstania. Swego rodzaju dokument legitymizujący władzę. Manifest miał wydźwięk antyrosyjski, ogłaszał stan wyjątkowy i wzywał do podjęcia walki mieszkańców przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Zapowiedział uwłaszczenie chłopów a także odzyskanie niepodległości pod sztandarem „Orła, Pogoni i Archanioła”. Nad manifestem z 22 stycznia prawdopodobnie pracowała poetka Maria Ilnicka.

Komentarze