Powstanie zabajkalskie

– ostatni akord powstania styczniowego. W czerwcu 1866 r. grupa ok. 700 polskich zesłańców podjęła próbę opanowania regionu Irkucka nad jeziorem Bajkał. Uderzyli oni na straże, rozbroili je i rozpoczęli marsz ku granicy chińskiej. Ulegli jednak przeważającym siłom garnizonu rosyjskiego. Czterech przywódców powstania bajkalskiego stracono, a 400 osobom zaostrzono reżim katorgi. Za głównych organizatorów buntu Rosjanie uznali m.in., Szaramowicza, Celińskiego, Arcimowicza, Eljaszewicza, Kotkowskiego, Rejnera i Wrońskiego.

Komentarze