Stefan Bobrowski

(1840-1863) – lider stronnictwa Czerwonych, członek Komitetu Centralnego Narodowego i Tymczasowego Rządu Narodowego. Między styczniem a kwietniem 1863 r. był jedną z najważniejszych postaci we władzach powstania styczniowego. Podobnie jak Zygmunt Padlewski, Bobrowski uważał, że wybuch powstania w chwili ogłoszenia branki zapobiegnie rozkładowi dążeń niepodległościowych. Jako naczelnik Warszawy kierował w mieście walkami w czasie powstania. W czasie powstania domagał się rozwiązania organizacji Białych i podporządkowania ich Rządowi Narodowemu. Był to pierwszy członek rządu, który ujawnił się publicznie z nazwiska, kiedy podpisał odezwę wydaną w Krakowie. Zginął 12 kwietnia 1863 r. w lesie łaszczyńskim, w wieku 23 lat, podczas pojedynku z hr. Adamem Grabowskim. Śmierć Bobrowskiego spowodowała, że Biali opanowali całkowicie kierownictwo Rządu Narodowego.

Komentarze