Kwestia polska. Powstanie styczniowe w dyplomacji i polityce wielkich mocarstw

Powstanie styczniowe i  tzw. kwestia polska stały się, troszkę przypadkowo i do pewnego stopnia wbrew zamierzeniom europejskich mocarstw, najważniejszym problemem dyplomacji europejskiej w 1863r. Narodowowyzwoleńcze wystąpienie Polaków omal nie doprowadziło do wybuchu europejskiej wojny, której skutki mogły być poważniejsze, niż następstwa wojny krymskiej sprzed kilku lat. Ukształtowany kilkadziesiąt lat wcześniej porządek europejski zawisł na włosku. […]