uwłaszczenie chłopów 2 marca 1864 r.

– na wiosnę 1864 r. działania powstańcze były już słabsze i wtedy carat zdecydował się na radykalny krok w kwestii chłopskiej. 2 marca 1864 r. ogłoszone zostały dekrety uwłaszczające chłopów w Królestwie Polskim. Nadawały one własność ziemi przez nich użytkowanej, w zamian musieli płacić wieczysty podatek gruntowy, z którego władze miały wypłacać odszkodowanie właścicielom ziemskim. Dekrety były znacznie bardziej korzystne dla chłopów w Królestwie niż zasady uwłaszczenia w Rosji. Nie zniesiono natomiast serwitutów, które pozostały, zgodnie z zamysłem władz carskich, zarzewiem konfliktów między dworami i wsią. Projekt nadania chłopom ziemi, opracowany został przez Milutina. Ostatecznie przedłożono carowi projekt łudząco podobny do dekretu uwłaszczeniowego Tymczasowego Rządu Narodowego z przed ponad roku. Uwłaszczenie chłopów ukazem carskim spowodowało, że chłopi stracili interes w popieraniu partyzantów.

Komentarze