Zygmunt Sierakowski

(1827-1863) – polski działacz niepodległościowy, dowódca powstania styczniowego na Żmudzi. Już studiując w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu Sierakowski zorganizował tajny związek. Należał do kierownictwa Koła Oficerów Polskich w Petersburgu, z którego wyszło wielu przywódców powstania styczniowego. W 1863 r., po wybuchu powstania wziął dymisję z wojska rosyjskiego i z ramienia Rządu Narodowego został naczelnikiem wojennym województwa kowieńskiego. W dniach 7-9 maja stoczył trzydniową bitwę pod Birżami, zakończoną rozbiciem jego oddziału przez fiński pułk lejbgwardii gen. Jana Ganeckiego. 27 czerwca 1863 r. został powieszony w Wilnie.

Komentarze